ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Dowiedz się, jak radzić sobie z konfliktami, aby gasić je w zarodku, a początkowe negatywne emocje – przekuwać w pełen sukces.

Konflikt jest naturalnym zjawiskiem, który poza wzbudzaniem negatywnych, a czasami nawet destrukcyjnych emocji potrafi działać na korzyść firmy, jak i samych ludzi.

Sztuką, która na to pozwala jest przede wszystkim umiejętność poznania jego natury, cyklu rozwoju i tzw. eskalatorów. Te połączone ze znajomością stosowania technik mediacji i wychodzenia z konfliktu, nawet największy kryzys potrafią obrócić w coś pozytywnego – przynoszącego konstruktywne wnioski i przemyślenia.

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób radzić sobie z tym nieodłącznym zjawiskiem wynikającym bezpośrednio ze współpracy z innymi ludźmi?

DLA KOGO?

Członkowie Zarządów i Dyrektorzy

Menadżerowie i Kierownicy działów

Liderzy projektów

Sprzedawcy i handlowcy

Doradcy i Konsultanci

CELE I KORZYŚCI

Wynikiem tego szkolenia będzie uzmysłowienie Ci, czym tak naprawdę może być konflikt, jak sobie z nim radzić, a przede wszystkim co zrobić, aby jego skutki były pozytywne.

W rezultacie wzięcia udziału w szkoleniu z rozwiązywania konfliktów:

 • Nabędziesz kompleksową wiedzę na temat konfliktu.
  Uzmysłowisz sobie, że jest on naturalnym mechanizmem pojawiającym się regularnie w relacjach interpersonalnych, grupowych, jak i w samej organizacji. Dowiesz się także, jakie prawa nim rządzą.
 • Zyskasz sprawdzone techniki oraz narzędzia służące do rozwiązywania konfliktów.
  Rozwiniesz, a następnie udoskonalisz umiejętności rozpoznawania, przebiegu i kontrolowania narastającego konfliktu oraz konstruktywnych metod jego minimalizowania.
  Zastosujesz w praktyce techniki budowania porozumienia poprzez rozdzielanie interesów od stanowisk.
 • Dowiesz się, jak ważna jest rola mediatora.
  Zrozumiesz mediacje i przećwiczysz rolę mediatora w konflikcie. To z kolej pozwoli Ci wykształcić w sobie postawę mediatora, czyli osoby widzącej konflikt z zewnątrz, bezstronnej i nastawionej na współpracę.
  W efekcie, będziesz umiał skonfrontować racje obu stron bez bezpośredniego wchodzenia i angażowania się w trwający konflikt.
 • Nauczysz się skutecznego rozwiązywania konfliktów.
  Zwiększysz szanse na zażegnanie dopiero rodzącego się konfliktu. A gdy już taki się przydarzy – istotnie podniesiesz swoją skuteczność w rozwiązywaniu konfliktów w zespołach, jak i między nimi.
  Wiedza ta sprawi również, że zyskasz skuteczne narzędzia do obrony przed ewentualnym wciągnięciem w konflikt poprzez manipulacje.

PROGRAM

Program szkolenia związanego z umiejętnością rozwiązywania konfliktów to 6 dopasowanych modułów tematycznych, z których każdy porusza najważniejsze zagadnienia związane z sytuacjami konfliktowymi pojawiającymi się w firmie: sposobami ich identyfikacji, strategiami postępowania, jak i możliwościami zmierzającymi do ich rozwiązania.

 1. Istota sytuacji konfliktowej:
  • Sześcioetapowy schemat procesu konfliktu
  • Stanowisko a interes w konflikcie – niezmiernie ważne rozróżnienie
  • Źródła konfliktów w organizacji
  • Typy konfliktów
  • Rozpoznawanie aspektu emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego konfliktu
 2. Strategie postępowania w sytuacjach konfliktowych:
  • Współpraca, konfrontacja, kompromis, unikanie i uleganie
  • Silne i słabe strony każdej strategii
  • W jakich okolicznościach konfliktu warto wybrać poszczególne strategie
 3. Wybrane sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole:
  • „Wspólne zadanie”
  • „Dlaczego nie”
  • „W cudzej skórze”
  • „Lista życzeń”
  • „Wady zalet – zalety wad”
 4. Ja w sytuacji konfliktowej:
  • Bariery komunikacyjne – zwroty i wypowiedzi eskalujące konflikt
  • Mój styl rozwiązywania konfliktów – kwestionariusz i autoanaliza
 5. Kierowanie sytuacją konfliktową:
  • Zastosowanie mediacji kierowniczej w konflikcie
  • Zastosowanie zasad i reguł zapobiegania konfliktom
 6. Gra symulująca konflikt „Kontrowersyjny Biznes”
  • Symulacja sytuacji konfliktowej mieszkańców małej miejscowości

METODYKA

Szkolenie dotyczące zarządzania i radzenia sobie z konfliktami ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

Dlatego, nasze szkolenie dotyczące oceny pracownika cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:

  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

ORGANIZACJA:

1 dzień (8 godzin)

Łódź

850 zł netto
(+23% VAT)

Materiały, komfortową salę szkoleniową, niezbędny sprzęt konferencyjny oraz przerwy kawowe

Dojazd, lunch, wynajęcie sali, sprzęt nagłośnieniowy,
ewentualny nocleg

Poznaj inne szkolenia dla pracowników

Prezentacje publiczne

Prezentacje Publiczne

Integracja Zespołu

Rozwiązywanie Problemów

Prowadzenie Zabrań

Kreatywne Myślenie

Praca w Zespole

Rozwiązywanie Problemów