PROWADZENIE ZEBRAŃ

Naucz się planowania, organizowania i prowadzenia zebrań, których wynikiem będzie pełne zrozumienie oraz podniesienie efektywności Twojego zespołu.

Im dłużej tym gorzej. Tak w skrócie można opisać spotkania firmowe, do których w setkach firm dochodzi każdego dnia. Wieloletnie badania nad efektywnością zawodową tylko to potwierdzają – wykazując, że rutynowe zebranie trwające powyżej półtorej godziny, uważa się za nieefektywne.

Dodatkowym aspektem, również odpowiedzialnym za zmniejszanie efektywności, jest liczba osób o charakterze decyzyjnym. Gdy w zebraniu bierze udział powyżej sześciu takich osób – jego skuteczność bywa bliska zeru.

Zebranie mające na celu realizować konkretne cele i przynosić określone rezultaty musi być planowane, organizowane oraz realizowane w odpowiedni sposób – pozwalający na wymianę poglądów, analizę sytuacji, kontrolę wyników, a nawet rozwiązywanie bieżących problemów.

Przy tym wszystkim nie wolno zapominać również o ergonomii oraz ekonomii takiego zebrania – w końcu liczą się w nim też ludzie, a nadrzędnym celem każdej firmy jest osiąganie konkretnych rezultatów biznesowych.

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób organizować zebrania, aby wyciskać z nich maksimum, przy jednoczesnym dbaniu o to, aby nie trwały całą wieczność?

DLA KOGO?

Członkowie Zarządów i Dyrektorzy

Menadżerowie i Kierownicy działów

Liderzy projektów

Konsultanci i Doradcy

Właściciele małych firm

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie dotyczące zagadnienia związanego z prowadzeniem zebrań firmowych ma na celu przygotowanie Cię do ich planowania oraz organizowania w taki sposób, aby były jak najbardziej efektywne.

Poprzez to szkolenie z organizowania zebrań:

 • Nauczysz się planowania zebrań firmowych od A do Z.
  Będziesz umiał dobrać formę, jak i czas spotkania, a także zagospodarować otoczenie w taki sposób, aby osiągnąć rezultaty, na których Ci zależy. Dodatkowo, posiądziesz umiejętność profesjonalnego planowania zebrań od strony ich formy, treści, jaka ma być podczas nich przekazywania, jak i uczestników, którzy mają brać w nich czynny udział.
 • Dowiesz się, jak prowadzić spotkania i zebrania biznesowe.
  Zdobędziesz umiejętność sprawnego rozpoczynania, prowadzenia, podsumowywania oraz zamykania spotkań firmowych. Przy tym wszystkim nauczysz się także radzenia sobie z „trudnymi” uczestnikami – stosując wobec nich odpowiednie interwencje i komunikację. Dodatkowo, gdy tylko zajdzie taka potrzeba – będziesz umiał stosować w praktyce metody grupowego rozwiązywania problemów.
 • Zyskasz wiedzę na temat skutecznego angażowania uczestników.
  Nauczysz się odpowiednich technik prowadzenia oraz moderowania spotkań w taki sposób, aby ich uczestnicy byli w pełni zaangażowani i nie traktowali ich jak “zło konieczne”. Dowiesz się też, jak stymulować i pobudzać grupę do kreowania oraz ulepszania proponowanych rozwiązań, a także wspólnego rozwiązywania zaistniałych problemów.
  Zdobędziesz umiejętność udzielania informacji zwrotnej oraz uświadomisz sobie, jaką wartość niesie ona dla uczestników spotkań firmowych.

PROGRAM

Szkolenie skutecznego prowadzenia zebrań firmowych składa się z 5 modułów tematycznych, dotyczących najważniejszych zagadnień z tym związanych. Dzięki nim, zostaniesz krok po kroku przeprowadzony przez podstawy i zasady prowadzenia zebrań oraz zdobędziesz wiedzę, która ułatwi Ci wdrożenie nowo nabytych umiejętności bezpośrednio do Twojej firmy.

 1. Podstawowe zasady prowadzenia zebrań:
  • rodzaje zebrań, struktura zebrania, cel, program, przebieg
  • Uczestnicy i otoczenie
  • Wyznaczenie ról i zadań – przewodniczący, asystent, protokolant
  • Wybór audiowizualnych środków przekazu
 2. Struktura zebrania, cztery etapy zebrania:
  • Przygotowanie: Określenie celu zebrania, precyzyjny dobór uczestników i analiza ich potrzeb, wybór miejsca i terminu spotkania, strukturyzacja zagadnień i spraw, dobór sprzętu audiowizualnego
  • Wstęp: Przywitanie, prezentacja celu i agendy spotkania, nakreślenie wskaźników osiągniecia celu zebrania, wprowadzenie w poszczególne zagadnienia
  • Prowadzenie: Kontrola czasu, udzielanie głosu, protokołowanie, interwencje przywracające porządek, wypracowywanie porozumienia i mapowanie zadań, opracowywanie grupowych rozwiązań, moderowanie dyskusją
  • Podsumowanie: Synteza konkluzji i rozwiązań, rozdział zadań, protokół
 3. Charakterystyka uczestników zebrań:
  • Typy uczestników zebrań oraz właściwe na nich reagowanie.
  • Dynamika grupowa w trakcie zebrań – pozycje i relacje uczestników wpływające na jakość prowadzonego zebrania
 4. Komunikacja w trakcie zebrań:
  • Metody aktywizowania uczestników zebrań,
  • Zadawanie pytań, parafrazowanie i klaryfikacja wypowiedzi
  • Zarządzanie pytaniami i odpowiedziami podczas zebrań
  • Udzielanie feedbacku
 5. Grupowe rozwiązywanie problemów w trakcie zebrań:
  • Grupowe myślenie: zagrożenia w znajdowaniu skutecznych rozwiązań, przeciwdziałanie jednostronności podejścia do sprawy
  • Sześć Kapeluszy – grupowa metoda rozwiązywania problemów w biznesie

METODYKA

Szkolenie związane z prowadzeniem zebrań ma za zadanie przekazać Ci kompleksową wiedzę, która pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa.

Dlatego, nasze szkolenie cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
 • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
 • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

ORGANIZACJA:

1 dzień (8 godzin)

Łódź

750 zł netto
(+23% VAT)

Materiały, komfortową salę szkoleniową, niezbędny sprzęt konferencyjny oraz przerwy kawowe

Dojazd, lunch, wynajęcie sali, sprzęt nagłośnieniowy,
ewentualny nocleg

Poznaj inne szkolenia dla pracowników

Prezentacje publiczne

Prezentacje Publiczne

Integracja Zespołu

Rozwiązywanie Problemów

Prowadzenie Zabrań

Kreatywne Myślenie

Praca w Zespole

Rozwiązywanie Problemów