PREZENTACJE PUBLICZNE

Zdobądź umiejętność prowadzenia prezentacji, które przekażą wszystko, co masz do powiedzenia, a także zostaną w głowach Twoich odbiorców na bardzo długi czas.

Wbrew pozorom, na skuteczność prezentacji oraz tego, w jaki sposób zostanie odebrana przez odbiorców, nie wpływa jedynie wysoki poziom merytoryczny oraz wartość przekazywanej treści.

Główną rolę odgrywa nie to “co”, ale “jak” i przez “kogo” jest przekazywane.

Nawet najlepsza idea zaprezentowana w kiepski sposób nie pociągnie za sobą tłumów. Co innego w odwrotnym przypadku – nawet najgorszy pomysł, odpowiednio uargumentowany, przedstawiony profesjonalnie przez wiarygodną osobę, może spotkać się zainteresowaniem naprawdę dużej liczby odbiorców.

Chcesz prowadzić prezentacje, podczas których nie tylko dotrzesz do serc swoich słuchaczy, ale będziesz w stanie przekonać ich do swoich racji?

DLA KOGO?

Członkowie Zarządów i Dyrektorzy

Menadżerowie i Kierownicy działów

Specjaliści

Sprzedawcy i Handlowcy

Właściciele firm jednoosobowych

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie z prowadzenia publicznych prezentacji ma za zadanie przygotowanie Cię do roli wytrawnego mówcy, który za pomocą odpowiednich technik, profesjonalnego przygotowania, podejścia oraz charyzmy, będzie w stanie nie tylko zaprezentować swoje stanowisko, idee czy chociażby ofertę, ale przede wszystkim przekonać odbiorców do ich akceptacji i “kupienia”.

W wyniku uczestnictwa w szkoleniu z publicznych prezentacji:

 • Uzbroisz się w niezbędne narzędzia i sposoby skutecznego planowania, organizowania i przeprowadzania profesjonalnych prezentacji.
  Nauczysz się uwzględniać potrzeby konkretnych odbiorców Twoich prezentacji, które przydadzą Ci się już na etapie konstruowania swoich wystąpień. Dzięki temu, poprzez umiejętność dostosowania poziomu i sposobu przekazu lepiej dopasujesz prezentacje do konkretnego profilu odbiorcy.
 • Nauczysz się kontrolować siebie, jak i swoich odbiorców.
  Poznasz triki i sposoby na poradzenie sobie z tremą, które skutecznie wpłyną na Twoją pewność siebie. Ponadto, zwiększysz kontrolę nad grupą – potrafiąc kierować uwagę odbiorców na najważniejsze poruszane przez Ciebie kwestie.
 • Udoskonalisz swoje umiejętności komunikacyjne.
  Zadbasz o retorykę oraz perswazyjny wydźwięk swoich wystąpień. To wszystko pozwoli Ci przygotowywać prezentacje publiczne na imponująco profesjonalnym poziomie, a co za tym idzie – maksymalnie wykorzystywać ich potencjał definiowany jako rosnące zainteresowanie odbiorców czy po prostu czystą sprzedaż produktów i usług.
 • Zbudujesz swój autorytet oraz wiarygodność w oczach odbiorców.
  Dowiesz się, jak w przemyślany sposób zbudować wizerunek osobisty oraz zadbać o profesjonalny język ciała. Dzięki temu zyskasz nie tylko zainteresowanie odbiorców, ale również zasłużysz na ich szacunek.

PROGRAM

Szkolenie z przeprowadzania prezentacji publicznych opiera się na 5 modułach tematycznych, pośród których każdy odpowiada za przeprowadzenie Cię przez cały proces poznania, przećwiczenia oraz wdrożenia nabytych w ten sposób umiejętności.

 1. Przygotowanie prezentacji:
  • Planowanie prezentacji – wyznaczenie celów i sposobów ich osiągania (dobór treści i środków oraz określanie ram czasowych)
  • Struktura prezentacji – tworzenie konspektu prezentacji, przygotowanie siebie – moje aktualne słabe i mocne strony
  • Charakterystyka audytorium: typy odbiorców pod kątem stylów uczenia się i zachowania „Trudni Uczestnicy” – techniki radzenia sobie
 2. Autoprezentacja:
  • Obowiązujące standardy wyglądu zewnętrznego
  • Mowa Ciała w trakcie wystąpień publicznych – tworzenie klimatu
  • Efekt Pierwszego Wrażenia – sposoby wywierania dobrego pierwszego wrażenia
 3. Umiejętności werbalne prezentera:
  • Struktura wypowiedzi
  • Używanie retorycznych środków wyrazu – metafora, analogia, parabola
  • Storytelling – umiejętność budowania zaangażowania słuchacza
  • Techniki aktywizujące ciekawość i uwagę uczestników prezentacji
 4. Argumentacja w prezentacji:
  • Tworzenie argumentacji zgodnej z zasadami perswazji – komunikat perswazyjny PRDA – problem / rozwiązanie / dowód/ akcja
  • Stosowanie Języka Korzyści w argumentacji
  • Narzędzia do przewidywania obiekcji i kontrargumentów – Zalet-Wady-Interesujące, Inne Punkty Widzenia
 5. Sytuacje trudne podczas wystąpień:
  • Źródła tremy i zdenerwowania oraz sposoby ich przezwyciężania
  • Pustka w głowie – przezwyciężanie efektu
  • Odpowiedzi na pytania krytyczne, agresywne i manipulujące

METODYKA

Szkolenie związane z prezentacjami publicznymi ma za zadanie przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

Dlatego, nasze szkolenie z prezentacji publicznych cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:

  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

ORGANIZACJA:

1 dzień (8 godzin)

Łódź

850 zł netto
(+23% VAT)

Materiały, komfortową salę szkoleniową, niezbędny sprzęt konferencyjny oraz przerwy kawowe

Dojazd, lunch, wynajęcie sali, sprzęt nagłośnieniowy,
ewentualny nocleg

Poznaj inne szkolenia dla pracowników

Prezentacje publiczne

Prezentacje Publiczne

Integracja Zespołu

Rozwiązywanie Problemów

Prowadzenie Zabrań

Kreatywne Myślenie

Praca w Zespole

Rozwiązywanie Problemów