KREATYWNE MYŚLENIE

Naucz się korzystania z kreatywności, aby realizować Twoje cele biznesowe – zawsze, gdy jest Ci potrzebna.

Wbrew obiegowej opinii mówiącej o tym, że za sukcesem danej firmy stoi zaawansowana technologia czy też wysoki kapitał, najważniejszą cechą decydującą o jej powodzeniu jest kreatywność pracowników. Bowiem to oni, a konkretnie ich otwartość na nowości, zaangażowanie, pragmatyczne podejście czy umiejętność wyjścia poza schemat, decyduje o tym, czy przedsiębiorstwo jest w stanie konkurować na danym rynku.

Liderów branży nie definiuje to, co mają, a raczej kto pozwolił im do tego dojść. Najbardziej spektakularne pomysły rodzą się w głowach kreatywnych ludzi, którzy nie zamykają się na zmianę, a całą swoją postawą pragną tworzyć coś nowego, coś co będzie rozwiązywało ludzkie problemy i ułatwiało życie.

Chcesz wiedzieć, jak pobudzać kreatywność, która zlikwiduje Twoje obecne ograniczenia i pozwoli Ci tworzyć rozwiązania, na które nie wpadł jeszcze nikt?

DLA KOGO?

Członkowie Zarządów i Dyrektorzy

Menadżerowie i Kierownicy działów

Liderzy projektów

Specjaliści

Właściciele firm jednoosobowych

CELE I KORZYŚCI

Trening ten nie tylko da Ci wiedzę na temat kreatywności, jej rodzajów oraz technik stosowania, ale przede wszystkim nauczy Cię sięgać po nią zawsze, gdy będziesz tego potrzebował – zarówno podczas tworzenia nowych, jak i udoskonalania obecnych rozwiązań, produktów, a nawet usług oferowanych Twoim klientom.

W rezultacie Twojego uczestnictwa w szkoleniu z kreatywnego myślenia:

 • Poznasz podstawowe zagadnienia związane z kreatywnością w ujęciu zawodowym.
  Dowiesz się wszystkiego na temat kreatywności. Tego jak powstaje, jak można ją rozpoznać oraz w jaki sposób wykorzystać w codziennej pracy. Dzięki temu zrozumiesz, że wcale nie jest to umiejętność, z którą trzeba się urodzić, a posiadając odpowiednią wiedzę i narzędzia – z powodzeniem można ją rozwijać.
 • Posiądziesz nowe oraz udoskonalisz już posiadane umiejętności kreatywnego myślenia.
  Nauczysz się tworzenia nowych koncepcji, umiejętnego formułowania problemów, wykorzystywania podstawowych zdolności intelektualnych, a także optymalnego doboru metod i technik twórczego poszukiwania rozwiązań.
 • Zdobędziesz podstawowe umiejętności i narzędzia zwiększające kreatywność.
  Będziesz umiał poprowadzić sesję kreatywnego myślenia w grupie pracowników – zmierzające zarówno do tworzenia nowych rozwiązań, jak i radzenia sobie z bieżącymi problemami.
 • Będziesz wiedział, jak przeciwdziałać negatywnym postawom zmniejszającym kreatywność.
  Staniesz się wyczulony na destrukcyjne mechanizmy i zachowania wobec kreatywnego myślenia. To wszystko pozwoli Ci uświadomić sobie istotną rolę postawy, w której to nie ma problemów nie do rozwiązania.

PROGRAM

Szkolenie w całości dotyczące treningu kreatywnego myślenia składa się z 4 modułów tematycznych, poruszających najważniejsze kwestie od teorii i genezy, poprzez narzędzi, na praktycznym ćwiczeniu tej umiejętności kończąc.

 1. Kreatywność – co nią jest?
  • Trzy wymiary kreatywności – postawa, umiejętność, proces
  • Mity i stereotypy twórczego myślenia – przekonania blokujące rozwój kreatywności
  • Idea Killers – sformułowania i wyrażenia tłamszące kreatywne myślenie
  • Problem – metoda – rozwiązanie
  • Podstawowe operacje umysłowe: asocjowanie, abstrahowanie, dedukowanie, indukowanie, metaforyzowanie i transformowanie
  • Cztery etapy w kreatywnym myśleniu – preparacja, inkubacja, iluminacja, weryfikacja
 2. Kreatywne działania umysłowe – trening i ćwiczenia:
  • Asocjowanie – kojarzenie informacji poprzez wspólną cechę lub właściwość. Nauka umiejętności kojarzenia odległych idei i rozwiązań w nowej formule.
  • Abstrahowanie – wyodrębnianie cech na podstawie wybiórczej selekcji. Nauka klasyfikowania i myślenia selektywnego
  • Dedukowanie – przewidywanie konsekwencji zjawisk lub działań. Nauka wielowymiarowego oglądu sytuacji problemowej
  • Indukowanie – wyciąganie wniosków z niepełnych danych.
  • Metaforyzowanie – uwydatnianie cech lub właściwości obiektu. Tworzenie analogii i metafor zjawisk i mechanizmów działania
  • Transformowanie – symboliczne przekształcanie cech lub właściwości w inne. Nauka swobodnego przekształcania obiektów i idei w inne.
 3. Analityczne narzędzia rozwiązywania problemów – zastosowanie w praktyce:
  • Lista Osborn’a – technika generowania nowych rozwiązań poprzez modyfikację cech, obiektów i funkcji dotychczasowych produktów lub usług
  • Analiza Morfologiczna – technika generowania dużej ilości rozwiązań
 4. Grupowe metody kreatywnego rozwiązywania problemów:
  • Strategia Disneya – narzędzie poszukiwania rozwiązań w oparciu o trzy perspektywy oglądu sytuacji problemowej. Studium przypadku w aspekcie problemów organizacyjnych i pracowniczych w biznesie
  • Metoda Sześciu Kapeluszy – Pokonywanie problemów z użyciem sześciu typów myślenia w grupie. Studium przypadku w aspekcie problemów produkcyjnych lub administracyjnych w biznesie

METODYKA

Szkolenie kreatywnego myślenia ma na celu przekazanie Ci pełnej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

Dlatego, nasz trening i szkolenie kreatywnego myślenia cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:

  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

ORGANIZACJA:

2 dni (16 godzin)

Łódź

1500 zł netto
(+23% VAT)

Materiały, komfortową salę szkoleniową, niezbędny sprzęt konferencyjny oraz przerwy kawowe

Dojazd, lunch, wynajęcie sali, sprzęt nagłośnieniowy,
ewentualny nocleg

Poznaj inne szkolenia dla pracowników

Prezentacje publiczne

Prezentacje Publiczne

Integracja Zespołu

Rozwiązywanie Problemów

Prowadzenie Zabrań

Kreatywne Myślenie

Praca w Zespole

Rozwiązywanie Problemów