MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

Dowiedz się, jak rozmawiać ze swoimi pracownikami, aby podnosić ich poczucie własnej wartości i każdego dnia motywować do jeszcze efektywniejszej pracy.

Motywację wyrażaną jedynie w formie pieniężnej gratyfikacji od dawna można wsadzić jedynie między bajki. Obecnie, na postawę i zaangażowanie pracowników wpływa znacznie więcej czynników, do których zalicza się atmosfera w pracy, perspektywy rozwoju i samorealizacji, a także coraz częściej wskazywana… informacja zwrotna udzielana bezpośrednio przez przełożonych.

Tak! Ludzie coraz chętniej, poza wymiarem czysto finansowym, zaczynają doceniać zwykłą ludzką rozmowę, która może stanowić dla nich kierunek do zmian lub utwierdzenie w tym, że to co robią – robią po prostu dobrze.

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób komunikować się ze swoimi podwładnymi, aby każda Wasza rozmowa była dla nich czynnikiem motywującym, a przede wszystkim podnoszącym chęć do działania?

DLA KOGO?

Członkowie Zarządów i Dyrektorzy

Menadżerowie i Kierownicy działów

Liderzy zespołów

Właściciele małych firm

Osoby nastawione na rozwój

CELE I KORZYŚCI

Rolą tego szkolenia jest dostarczenie Ci pełnej wiedzy związanej z motywowaniem Twoich pracowników. Rozumianej jako techniki nagradzania oraz karania, jak również umiejętnego komunikowania się – zmierzającego do podnoszenia ich samooceny, efektywności oraz zadowolenia z pracy.

Dzięki temu szkoleniu motywowania pracowników:

 • Pozyskasz, a następnie utrwalisz swoją wiedzę z zakresu motywacji.
  Zrozumiesz zjawisko oraz proces motywacji w pracy. Dowiesz się, jak istotną rolę powinna ona pełnić w każdej organizacji, jakie korzyści przynosi, a także co może spowodować jej brak.
 • Wykreujesz wizerunek profesjonalnego lidera. Nauczysz się umiejętnego formułowania swoich wartości oraz oczekiwań, wygłaszanych m.in. w formie expose szefa. To otworzy Ci drogę do zbudowania silnej pozycji przywódcy, który poprzez umiejętne stosowanie krytyki oraz pochwały potrafi wpływać na pracę i całą postawę swoich podwładnych.
 • Poznasz sprawdzone mechanizmy motywowania podwładnych. Pozyskasz wiedzę na temat istnienia oraz funkcjonowania pozytywnych i negatywnych instrumentów motywowania. Następnie, każde z nich przećwiczysz w praktyce, ucząc się tym samym umiejętnej krytyki, pochwały, nagradzania oraz karania.
 • Dowiesz się, kiedy i w jaki sposób nagradzać bądź karać swoich pracowników.
  Zrozumiesz sposób funkcjonowania mechanizmu nagród oraz kar, aby następnie samemu wypracować własny system ich przyznawania. W efekcie, będziesz potrafił efektywnie przeprowadzić proces karania i nagradzania swoich pracowników – adekwatnie do zasług lub błędów, które będą popełniali.

PROGRAM

Program szkolenia uwzględnia 4 dedykowane moduły tematyczne, odpowiedzialne za dostarczenie w pełni kompleksowej wiedzy na temat motywowania pracowników – sposobów motywacji, kształtowania pozycji lidera, krytyki, jak i nagradzania.

 1. Motywacja i motywowanie:
  • Krótki przegląd teorii motywacji: Maslow, Herzberg, Vroom, Pink
  • Motywatory osobiste – autodiagnoza aktualnych potrzeb zawodowych
 2. Expose szefa:
  • Expose jako narzędzie budowania wiarygodności i autorytetu lidera
  • Najczęstsze błędy w informowaniu pracowników o swoich oczekiwaniach
  • Części składowe expose: wprowadzenie, preferencje, granice, podsumowanie”
  • Expose do przejmowanego zespołu, Expose do nowego pracownika, Expose do byłych współpracowników
  • Kiedy expose może być „ostrzem” przeciwko szefowi?
 3. Krytyka i pochwała w motywowaniu:
  • Krytyka jako instrument motywowania wygaszającego
  • Krytyka – schemat udzielania informacji zwrotnej
  • Pochwała jako instrument motywowania wzmacniającego
  • Pochwała – schemat i zasady udzielania jej
 4. Kara i nagroda w motywowaniu:
  • Czym jest algorytm w motywowaniu?
  • Kiedy należy ukarać pracownika – analiza przypadków i uprawnień
  • Algorytm karania – procedura i zasady
  • Kiedy należy nagrodzić pracownika – analiza przypadków, wachlarz nagród
  • Algorytm nagradzania – procedura i zasady

METODYKA

Szkolenie z motywowania pracowników ma na celu przekazanie Ci gruntownej wiedzy na temat definicji tego pojęcia, jak i skutecznego stosowania motywacji w codziennym funkcjonowaniu Twojej firmy.

Właśnie dlatego, nasze szkolenie umiejętności managerskich cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:

  • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
  • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 7 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa.
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia umiejętności managerskich poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

ORGANIZACJA:

1 dzień (8 godzin)

Łódź

750 zł netto
(+23% VAT)

Materiały szkoleniowe,
sala szkoleniowa,
sprzęt konferencyjny,
przerwy kawowe

Dojazd, lunch,
ewentualny nocleg

Poznaj inne szkolenia menadżerskie

Przywództwo a Zarządzanie

Ocena Pracownika

Zarządzanie Zmianą

Zarządzanie Projektem

Motywowanie Pracowników

Lean Management

Rozmowa Pracownicza

Kompetencje Kierownicze