AUTOMOTYWACJA

Zadbaj o to, aby nigdy nie zabrakło Ci motywacji, a każde Twoje działanie było wykonywane z pasją i tak potrzebnym zaangażowaniem.

Automotywacja to umiejętność cechująca ludzi odznaczających się niezwykłą skutecznością, umiejących świadomie kontrolować poziom własnego zaangażowania w codzienną pracę.

Jest ona niezwykle istotna zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z trudnymi sytuacjami: kryzysem w pracy, zmianami zachodzącymi w organizacji, piętrzącymi się obowiązkami, czy po prostu wypaleniem zawodowym.

Posiadanie umiejętności motywowania samego siebie pozwala nie tylko radzić sobie z trudnymi sytuacjami codziennego życia zawodowego. Taka wiedza, połączona z odpowiednim jej stosowaniem pozwala pozbyć się stresu i znużenia, zapewniając tym samym większą radość płynącą z wykonywania codziennych obowiązków – zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym.

Chcesz wiedzieć, co robić, aby nigdy nie zabrakło Ci motywacji do dalszego działania, a każde zwątpienie czy kryzys znikał szybciej niż się pojawił?

DLA KOGO?

Szkolenie z Automotywacji jest dla Ciebie, jeśli czujesz wewnętrzną potrzebę pracy nad podniesieniem Twojej osobistej efektywności i zdajesz sobie sprawę, jak istotną rolę w Twoim życiu odgrywa właśnie sztuka odpowiedniego motywowania samego siebie.

Uczestnikami szkolenia z Automotywacji mogą zatem być:

Członkowie Zarządów i Dyrektorzy

Menadżerowie
i kierownicy działów

Specjaliści HR

Pracownicy produkcyjni i administracyjni

Właściciele firm jednoosobowych

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie związane z automotywacją to pakiet niezbędnej wiedzy oraz umiejętności, który zdobycie pozwoli Ci na znacznie podniesienie Twojej codziennej efektywności.

W wyniku odbycia szkolenia z automotywacji:

 • Nabędziesz wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania motywacji wewnętrznej.
  Zrozumiesz, jak działa motywacja wewnętrzna, co ją ogranicza, a co pobudza. Uświadomisz sobie także, jak Twoje mocne i słabe strony wpływają na jakość wykonywanych przez Ciebie zadań.
 • Dowiesz się, jak kierować swoją własną motywacją.
  Poznasz technik oraz metod pozwalające Ci na sprawowanie kontroli nad Twoją motywacją – zarówno w aspekcie psychologicznym, jak i zadaniowym.
  Dodatkowo, pozyskasz sprawdzone sposoby walki z prokrastynacją i radzeniem sobie z destrukcyjnymi przekonaniami na temat siebie oraz swoich działań.
 • Wykształcisz odpowiedzialną postawę człowieka, który wierzy w siebie i swoje umiejętności.
  Poznasz, a następnie przećwiczysz użycie narzędzi do samodzielnego rozwiązywania problemów życiowych. Uwierzysz, że jesteś odpowiedzialny za siebie i wiesz, jak być skutecznym w tym co robisz, aby osiągnąć zamierzone przez Ciebie cele. A dzięki temu zwiększysz swoją osobistą skuteczność i nauczysz się radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

PROGRAM

Na całe szkolenie dotyczące automotywacji składa się 6 modułów tematycznych, które przeprowadzą Cię przez cały proces poznania teorii motywacji własnej, samokontroli, planowania oraz technik i narzędzi jej stosowania.

 1. Motywacja Własna:
  • Teoria motywacji – źródła, potrzeby, mechanizmy
  • Automotywacja – składniki wewnętrznej siły
  • Wypalenie zawodowe – przyczyny i zagrożenia
  • Analiza mocnych i słabych stron swojej osobowości
  • Poczucie własnej wartości – obszary rozwoju, system przekonań i wartości
 2. Cztery etapy skutecznego działania:
  • Sześcioetapowa technika opracowywania zadań
  • Budowa planów działań w oparciu o wymierne cele osobiste i zawodowe
  • Zasady i reguły organizacji pracy własnej – rozpoznawanie priorytetów, typologia zadań, krzywa wydajności, planery, arkusze i kwestionariusze w codziennej pracy, pożeracze czasu
 3. Przeciw zniechęceniu:
  • Prokrastynacja – czym jest świadome odraczanie zadań, kiedy pojawia się prokrastynacja, sposoby przezwyciężania prokrastynacji
 4. Przekonania a automotywacja:
  • Czym są przekonania, jaki wpływ mają na nasze wybory i decyzje, kiedy przekonania są destruktywne
  • Pętla sukcesu i porażki – Co zrobić, aby przerwać krąg bezskutecznych działań
  • Zmiana przekonań – założenia terapii behawioralno-poznawczej
  • Pięć zasad zdrowego myślenia, weryfikacja przekonań
 5. Samokontrola emocjonalna w motywowaniu siebie:
  • ABCD emocji – technika zmiany nastawienia do wydarzeń
  • TPSKA – technika radzenia sobie z destrukcyjnie pesymistycznym nastawieniem
 6. Narzędzia do samodzielnego rozwiązywania codziennych problemów:
  • Siatka celów
  • Pytania Sokratejskie
  • 5 x Dlaczego
  • Matryca Zmian

METODYKA

Szkolenie związane z procesem automotywacji ma na celu przekazanie Ci kompleksowej wiedzy oraz umiejętności, które pozytywnie wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym.

Dlatego, nasze szkolenie cechuje:

 • Nastawienie na praktyczne poznanie i doskonalenie umiejętności.
  Stosowana przez nas metoda tzw. treningu umiejętności ma na celu podnoszenie sprawności komunikacyjnych i biznesowych. W związku z tym, nasze zajęcia podzielone są na 2 części:
 • Zajmujące 30% czasu – mini wykłady, podczas których przekazujemy najważniejszą teorię.
 • Trwające aż 70% czasu – praktyczne warsztaty, w całości koncentrujące się na doskonaleniu nowopoznanych umiejętności lub zwiększaniu biegłości tych już posiadanych.
 • Intuicyjne moduły szkoleniowe.
  Zajęcia składają się z 5 modułów, z których każdy zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktyki w formie ćwiczeń, zadań, symulacji i gier. Rozpoczęcie każdego modułu poprzedza 15-minutowa przerwa kawowa
 • Zajęcia odbywające się przy aktywnym udziale uczestników.
  Podczas zajęć dbamy o to, aby równowaga pomiędzy aktywnością prowadzącego, jak i samych uczestników została zachowana. Dzięki temu, nasze szkolenie jest efektywne, a nabyte podczas jego trwania umiejętności – nie pozostają jedynie w murach sali szkoleniowej.
 • Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
  Ostatnie chwile szkolenia z rozmowy pracowniczej poświęcamy na ugruntowanie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń. Przeprowadzamy szybkie podsumowanie połączone z podkreśleniem najważniejszych zagadnień, a dodatkowo przygotowujemy uczestników do opracowania dokładnego planu wdrożenia nabytych umiejętności.

ORGANIZACJA:

1 dzień (8 godzin)

Łódź

750 zł netto
(+23% VAT)

Materiały szkoleniowe,
sala szkoleniowa,
przerwy kawowe

Dojazd, lunch,
ewentualny nocleg

Poznaj inne szkolenia rozwojowe

Automotywacja

Warsztaty Antystresowe

Inteligencja Emocjonalna

Asertywność

Etykieta w Biznesie

Techniki Uczenia Się

Zarządzanie Sobą w Czasie

Typy Osobowości