dr Dariusz Góras jest z wykształcenia i zawodu andragogiem. Zajmuje się od 1996 lat edukacją dorosłych. Jako trener, konsultant i coach angażuje się w projekty szkoleniowe i rozwojowe, których celem jest zwiększanie skuteczności osobistej w życiu prywatnym i zawodowym uczestników jego warsztatów, kursów, seminariów oraz wykładów i sesji indywidualnych. Jego głównym obszarem zainteresowań i specjalizacji jest problematyka kształcenia zaradności życiowej. Dariusz Góras jest autorem kilkunastu programów szkoleniowych oraz artykułów na temat zaradności życiowej. W jego dotychczasowym dorobku zawodowym, jako trenera znajdują się projekty, które tworzył i realizował min dla: KGHM, TP S.A., PZU Życie, PKO BP, INDESIT Company Polska.

Maciej Woropaj absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył międzynarodowe studia Master of Public Administration. Specjalizuje się w zagadnieniach administracji rządowej oraz administracji organizacji pozarządowych. Wiceprezes Fundacji „Aby Nikt Nie Zginął”. Od 2003 roku zajmuje się szkoleniami. Preferowane tematy szkoleń: efektywne rozwiązywanie problemów (sesje moderowane), asertywność, inteligencja emocjonalna w oświacie, sprzedaż i obsługa klienta. Jego dotychczasowymi Klientami są: PZU, KGHM Polska Miedź SA, PKO BP, Łódzka Kolej aglomeracyjna Sp. z o.o., Urzędy Miast Bełchatowa i Tomaszowa Mazowieckiego.

Jarosław Grabarczyk jest z wykształcenia pedagogiem i socjologiem. Ukończył również Szkołę Trenerów oraz jest certyfikowanym coachem International Coaching Community. Jako trener zajmuje się głównie szkoleniami dotyczącymi rozwijania umiejętności w aspekcie handlowym. Prowadzi zajęcia z profesjonalnej obsługi klienta, technik sprzedaży i negocjacji handlowych. Innym obszarem jego działań szkoleniowych jest organizacja zajęć w zakresie budowy i pracy zespołowej. integracyjnych, budowy i współpracy w zespole oraz prowadzenie kursu technik uczenia się. Prowadził szkolenia między innymi dla: KGHM, Rockwool Polska, MPWiK Wrocław.

Konrad Pluciński jest z wykształcenia psychologiem. Od 1998 roku projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności miękkich i z zarządzania. Zajmuje się działaniami związanymi z rozwojem osobistym. Wykorzystuje elementy NLP i konstruuje zajęcia zgodnie ze specyfiką nauczania przez doświadczenie. Jest absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu TROP oraz certyfikowanym coachem International Coaching Community. Oprócz szkoleń i coachingu realizuje projekty rekrutacyjne oraz wspomagające rozwój personelu (wartościowanie stanowisk pracy, badanie satysfakcji w organizacjach, projektowanie ścieżek kariery i sukcesji). Klienci, dla których realizował projekty doradcze i szkolenia: Ceramika Paradyż, BPH, MultiBank, Monnari, PKO, UNIQA, LEK Polska, Raiffeisen Bank Polska, Śląski Urząd Wojewódzki, PGE, KGHM, Grupa JANTOŃ.

Konrad Schroeder jest z wykształcenia  psychologiem i doradcą zawodowym. Szkołę trenerów ukończył w Laboratorium Edukacji i Psychoterapii. Działalność szkoleniową prowadzi od 2005 roku realizując programy szkoleniowe z zakresu rozwijania kompetencji psychospołecznych. Pracuje w oparciu o metody aktywnej edukacji na rzecz rozwoju kompetencji osobistych klientów. Konrad specjalizuje się jest przede wszystkim w szkoleniach podnoszących efektywność komunikacyjną i relacyjną w takich obszarach jak: budowanie trwałych relacji z klientem, autoprezentacja, zarządzanie zespołem zadaniowym, rozwiązywanie konfliktów, wystąpienia publiczne oraz team bulding. W gronie jego Klientów znaleźć możemy: Specjalną Łódzką Strefę Ekonomiczną, UNIQA, ASSECO Polska, Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, PKO BP, KGHM PM.

Błażej Bednarski jest z wykształcenia ekonomistą, doradcą zawodowym i pedagogiem. Szkoleniami i coachingiem zajmuje się od 2006 roku. Posiada praktykę w wykorzystaniu narzędzi zarządzania innowacyjnego, takich jak: coaching menedżerski, audyt personalno-strukturalny oraz budowanie strategii rozwoju firmy opartej na potencjale pracowników. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji, negocjacji, etyki w biznesie, technik wywierania wpływu i wielu innych. Wśród klientów szkoleń, które realizował do tej pory znajdują się między innymi: KGHM PM S.A., Instytut Postępowania Twórczego, Leute Zentrum, POL-BUD Sp. j., LUKOIL Polska Sp. z o.o., Fundacja FERSO, Politechnika Łódzka,  Stowarzyszenie Psychologów Pracy, Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna,  Społeczna Akademia Nauk, Cosinus, Leader School, Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, Neuro The Sing, WKK Rzeszów Sp. z.o.o.,  KRA Szkolenia, Spółdzielnia VARIA

Agnieszka Piasecka jest z wykształcenia socjologiem i doradcą zawodowym, z zamiłowania trenerem zarządzania. Od 2003 roku prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej, pracowników liniowych oraz młodzieży. W pracy wykorzystuje metody pamięciowe, aktywizujące uczestników, dzięki czemu spotkania są bardzo twórcze i energetyzujące. Obszary szkoleniowe, w których się specjalizuje to zarządzanie zespołem, obsługa klienta, sprzedaż, komunikacja, asertywność, negocjacje, radzenie sobie ze stresem oraz techniki pamięciowe i szybkie czytanie.   Wśród klientów szkoleń, które realizowała do tej pory znajdują się pracownicy firm; KGHM PM S.A., Spedimex, DHL, mBank, ING Bank Śląski, PKO SA, Poczta Polska, Leader School, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Agnieszka Góras jest z wykształcenia pedagogiem i trenerem biznesu. Od 2004 roku prowadzi treningi i warsztaty koncentrujące się wokół  kompetencji interpersonalnych. Jej głównym obszarem zainteresowań są szkolenia z zakresu:  komunikacji, rozwiązywania konfliktów, kreatywności oraz asertywności  i obsługi klienta.W swoim dorobku zawodowym  posiada certyfikaty i uprawnienia min.: ukończenia podstawowego stopnia kursu psychoterapii Psychologii Zorientowanej na Proces oraz ukończenia certyfikatem Szkoły Trenerów Biznesu. Prowadziła zajęcia między innymi  dla: KGHM, AVON Cosmetics, Sokółka – Okna i Drzwi, Elektrociepłownia Kraków, Indesit Company.

Monika Chmielecka jest z wykształcenia i zawodu andragogiem, ukończyła też Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Politechnice Łódzkiej. Od 2009 roku posiada certyfikat coacha ICC oraz nieustannie realizuje projekty coachingowe. Ukończyła szkolenia w zakresie NLP i analizy transakcyjnej w biznesie. Jest certyfikowanym mediatorem, realizuje mediacje z zakresu prawa cywilnego. Od 2005 roku przygotowuje, prowadzi i ewaluuje szkolenia. Specjalizuje się w szkoleniach rozwijających kompetencje interpersonalne i przywódcze, badaniu kompetencji pracowniczych metodą Assessment Centre oraz w prowadzeniu coachingów indywidualnych. Od roku 2010 jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Łódzkim, prowadząc zajęcia m.in. doskonalące warsztat pracy coacha, komunikację interpersonalną, dydaktykę, rozwijające kompetencje emocjonalne. Wśród klientów, z którymi współpracowała można znaleźć: KGHM Polska Miedź S.A., STiIG, Bader Polska, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Praktiker Polska, Atlas, Knauf, Invest Bank, Organika, Indesit Company Polska.

Monika Ziomek jest trenerem biznesu z ponad 10 letnim doświadczeniem, menedżer, certyfikowany Kaizen Coach. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, mistrzowskiej Szkoły Trenerów Biznesu Moderator, Studiów Podyplomowych Akademia Kaizen na Politechnice Warszawskiej. Członek Komisji Etyki Biznesu w Polskim Towarzystwie Trenerów Biznesu. Specjalizuje się w treningach menadżerskich, budowaniu programów szkoleniowo-rozwojowych, systemów ocen pracowniczych,  wdrażaniu pracowników oraz wsparciu menadżerów w budowaniu kultury organizacyjnej oraz implementacji narzędzi Kaizen. Ekspert w dziedzinie ciągłej poprawy, w pracy korzysta z narzędzi Lean, Kaizen oraz wiedzy opartej na dowodach.  Jest specjalistą w prowadzeniu szkoleń menadżerskich, prowadzeniu coachingu grupowego, wdrażania standardów w organizacjach oraz przeprowadzaniu pracowników przez zmiany. Wśród klientów, z którymi współpracowała można znaleźć: Jeronimo Martins Polska S.A, KGHM Polska Miedź S.A., eObuwie, PZU S.A, Betgran, Konsimo, Malachit.

Kinga Baj ukończyła studia na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Jest również absolwentką studiów podyplomowych w zakresie polityki personalnej i doradztwa zawodowego oraz podyplomowego studium trenerów grupowych. Od 2004 roku projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności miękkich związanych z zarządzaniem personelem. Cel swój osiąga poprzez projektowanie właściwych dla danych organizacji procedur począwszy od rekrutacji, przez doskonalenie posiadanych przez nich umiejętności, ocenę ich pracy, kończąc na specjalnie dedykowanych dla nich projektach doradczych oraz prowadzenie sesji coachingowych. W portolio Kingi znajdują się następujący Klienci: Ceramika Paradyż, MultiBank, Contrain Sp z o.o., Monnari, PRETTY GIRL, PKO BP, PKO, UNIQA S.A., KGHM, NEWAG, INDESIT.