Moderowane
Sesje
Kreatywnego
Myślenia

Poznajcie bardzo skuteczną metodykę poszukiwania kreatywnych pomysłów i rozwiązań, dzięki którym Wasze produkty lub usługi staną się naprawdę innowacyjne.

Moderowane Sesje Kreatywnego Myślenia są skuteczną metodą na radzenie sobie z wyzwaniami, z którymi od czasu do czasu musi zmierzyć się każda organizacja. Wprowadzenie ważnej innowacji (produktu, usługi lub procesu), bo o niej mowa, wymaga odpowiedniego podejścia zapewniającego nie tylko wypracowanie doskonałych pomysłów, ale również ich efektywne wdrożenie.

Rolą moderowanych sesji kreatywnego myślenia jest właśnie to, aby każda taka innowacja została wprowadzona z powodzeniem, a jej efekty przynosiły korzyści dla całej firmy.

W trakcie ich trwania pracownicy zespołu projektowego, przy aktywnym współudziale moderatora, przechodzą przez cały proces kreatywnego poszukiwania najlepszych rozwiązań. Moderacja stanowi tu element wsparcia metodologicznego, pomagający osiągnąć wysoką kreatywność i to nawet w zespołach o małych doświadczeniu w tym zakresie.

Każdy dzień pracy trwa 8 godzin i składa się z pięciu 90-minutowych modułów, oddzielonych od siebie 15-minutowymi przerwami. Moderowane Sesje Kreatywnego Myślenia uwzględniają 3 etapy: wprowadzenia, sesji właściwej i podsumowania.

Etap 1. Wprowadzenie

Podczas jego trwania Ty oraz Twoi współpracownicy zostaniecie zapoznani z celami moderowanej sesji kreatywnego myślenia.

Na tym etapie zostaną Wam przedstawione powody, cele oraz oczekiwania wobec powołanego zespołu.

Drugim krokiem będzie zapoznanie z metodyką pracy podczas moderowanych sesji kreatywnego myślenia. Dowiecie się, jaką rolę pełni w niej moderator, za co odpowiada, jak będzie z Wami współpracował, a także jak będzie przebiegał cały proces poszukiwania najlepszych pomysłów.

Etap 2. Sesja Kreatywnego Myślenia

W tej części będziecie przechodzić przez cały proces związany z kreatywnym rozwiązywaniem problemów – zaczynając od ich identyfikacji, przechodząc przez wielowymiarową analizę, na poszukiwaniu możliwych rozwiązań ich oceny i wyborze kończąc.

Niezależny moderator wesprze Wasze działania, prezentując, a następnie ucząc wykorzystywania narzędzi do:

 • Pogłębionej analizy przyczynowo-skutkowej
 • Mapowania sytuacji stanowiącej problem na poziomie systemu
 • Identyfikacji praźródeł występujących problemów
 • Określania kryteriów „idealnego” rozwiązania
 • Generowania i multiplikowania alternatywnych pomysłów
 • Poszukiwania rozwiązań oryginalnych i innowacyjnych poprzez przełamywanie rutyny w dotychczasowym myśleniu
 • Wielowymiarowej oceny wybranych pomysłów i rekomendacji najlepszego z nich

Moderator podczas tego etapu będzie zarządzał procesem przepływu informacji i metodyki pracy w poszczególnych zespołach. Podczas sesji wspierać będzie grupę technikami i narzędziami wspierającymi cały proces kreatywnego rozwiązywania problemów.

Etap 3. Podsumowanie

Efektem końcowym moderowanej sesji będzie opracowanie kompleksowych rozwiązań, które następnie wraz z całym zespołem zaprezentujecie przed zaproszonymi decydentami (tj.: zarządem firmy, dyrekcją lub odpowiedzialnymi za dany obszar menadżerami).

W trakcie całych warsztatów strategicznych moderator będzie odpowiedzialny za optymalną i efektywną pracę grupową, jednak jego zadaniem nie będzie pełnienie roli doradcy lub trenera odnoszącego się do warstwy merytorycznej. Jego głównym obowiązkiem będzie przede wszystkim pobudzanie wielokierunkowej komunikacji, wielopłaszczyznowego oglądu sytuacji, pluralizmu poglądowego, synergii w działaniu i kreatywnego podejścia do rozwiązań.

 • Usługa: Moderowane Sesje Kreatywnego Myślenia
 • Czas trwania: 3 – 5 dni (24 – 40 h), w zależności od stopnia wielkości i złożoności problemu
 • Miejsce: dobierany indywidualnie ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy, zlokalizowany z dala od środowiska firmowego.
 • Koszt 3-dniowej sesji dla 1 grupy 12 uczestników: 13 500 zł netto + VAT (23%)
 • Koszt 5-dniowej sesji dla 1 grupy 12 uczestników: 22 500 zł netto + VAT (23%)
 • Koszty po stronie Zlecającego: dojazd, wyżywienie, ewentualny nocleg i wynajem sali.

Poznaj pozostałe usługi moderacji