Szkolenia

  • Kompetencje operacyjne

Pierwsza Pomoc w Sytuacji Zagrozenia Zdrowia i Życia
Dwu lub czterodniwe szkolenie koncentruje się na wykształceniu i doskonaleniu umiejętności niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie  zbudowane jest na trzech zasadnich i uzupełniających się wymiarów, tj.: wymiar pierwszej pomocy, wymiar psychologiczny oraz wymiar współpracy i koordynacji. Zajęcia prowadzone są w sposób wysoce innowacyjny i dynamiczny. Całość przyjmuje charakter gier, symulacji oraz współpracy i rywalizacji.

Więcej w ofercie PDF


Efektywne Metody Pracy Własnej  

Dwudniowe szkolenie koncentruje się na praktycznych metodach skutecznego działania. Program zajęć zawiera tematykę, której treści dotyczą umiejętności wyznaczania celów, planowania działań, technik rozwiązywania problemów, radzenia sobie z trudnościami i stresem.


Więcej w ofercie PDF


Prezentacja i Autoprezentacja
Program szkolenia zawiera dwie części. W pierwszej z nich omówione są zasady i mechanizmy warunkujące dobrze przeprowadzoną prezentację. Uczestnicy szkolenia poznają strukturę prezentacji, metody i techniki skutecznego oddziaływania na odbiorcę oraz radzenie sobie z trudnościami w trakcie wystąpienia. Część druga poświęcona jest kwestii świadomego budowania własnego wizerunku w trakcie wystąpień publicznych.


Więcej w ofercie PDF


Profesjonalne Prowadzenie Zebrań  
Szkolenie dotyczy metodologii planowania, organizowania i realizowania skutecznych i profesjonalnie prowadzonych zebrań zawodowych. Program zajęć dostarcza wiedzy i rozwiązań, ułatwiających przeprowadzanie narad lub posiedzeń, podczas których często dochodzi do: wymiany poglądów, analizy sytuacji, kontroli wyników oraz rozwiązywania problemów. Dwudniowe zajęcia, kładą szczególny nacisk na poznanie i sterowanie procesem zebrania tak, aby było ono ekonomiczne, ergonomiczne i merytoryczne. 

Więcej w ofercie PDF


Automotywacja   
Szkolenie 1-2 dniowe dotyczy zjawiska świadomego kierowania sobą w skutecznej realizacji zadań w chwilach zwątpienia, wypalenia lub znużenia. Automotywacja jest siłą pozwalającą pokonywać wewnętrzne i zewnętrzne przeszkody w realizacji celów osobistych i zawodowych. Uczestnicy zapoznani zostają z szeregiem narzędzi, technik i sposobów radzenia sobie z trudnościami  w trakcie realizacji.

Więcej w ofercie PDF


Praca w Zespole Zadaniowym   
Tematyka 2-3 dniowego szkolenia koncentruje się na regułach i mechanizmach związanych z pracą zespołową. Uczestnikami szkolenia mogą być członkowie działów lub zespołów projektowych, których efekt końcowy zależny jest od pracy poszczególnych jednostek. W programie zajęć poruszane są kwestie efektywnego działania, szans i zagrożeń wynikających z procesu grupowego, kreatywności, decyzyjności oraz konfliktów i kryzysów.

Więcej w ofercie PDF


created by SQUARE
Maestrium Kontakt: 501 022 688; e-mail: biuro@maestrium.pl